אגא. שח. - ניהול וביצוע עבודות בניין והנדסה אזרחית

04-690-35-42 כתובתנו: שדרות האצ"ל 152 קריית שמונה, 11016

Menu

עקרונות החברה

לחברתנו מספר עקרונות ויסודות ובניהם :

  • הנהלת חברת אגא. ש.ח. עבודות עפר בע"מ רואה עצמה מחויבת לטפח מדיניות של איכות ושמירת הסביבה, בטיחות וגהות. תכלית מדיניות זו היא להשיג שביעות רצות מלאה של לקוחותינו, תוך מניעת מפגעים סביבתיים, להגנה על העובדים והציוד ולמזער את רמת הסיכונים באתרים ובהשפעה על הסביבה הנובעים מתהליכי הבניה, תוך שאיפה לשיפור מתמיד ולחיסכון במשאבים.
  • חברתנו רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם הרשויות בנושא הבטיחות ושמירה על איכות הסביבה.
  • מדיניות האיכות המשולבת מעמידה את המשאב האנושי, עובדי החברה, כנכס החשוב ביותר להבטחת מדיניות השיפור המתמיד.
  • מדיניות זו מבטיחה כי איכות הביצוע על כל אחד מאיתנו תהווה מרכיב מפתח בכושר התחרות של החברה, מנוף לפריון ולהתייעלות,
  • שמירה על איכות הסביבה ועל הבטיחות.
  • הנהלת החברה רואה את עצמה מחויבת לטפח את איכות העבודה ואת השמירה על איכות הסביבה, את ניהול הבטיחות והגהות ואת איכות הניהול בכל רובדי החברה ובקרב קבלני המשנה שלה.
  • החברה מפתחת את הידע של העובדים והמנהלים ע"י הדרכה, הכשרה והטמעה על מנת שנצליח להתמיד בשמירה ושיפור של איכות מוצרינו ויכולתנו להתמודד עם אתגרי העתיד.
  • איכות השירות היא אבן יסוד של כל פעולה והתהליכים המבוצעים בחברה. טיפוח שיתוף הפעולה והמודעות בין כל בעלי התפקידים הוא בסיס מדיניות האיכות המשולבת.
  • הספקים של החברה הינם נדבך חשוב בניהול מדיניות האיכות של החברה. אנו פועלים יחדיו לפיתוח כושר עמידתם בדרישות האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות שהחברה מציבה בפניהם.
  • בהטמעת מדיניות האיכות המשולבת נבטיח את איתנותה של החברה למען לקוחותינו ועובדינו.